Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website này sẽ giúp chúng tôi:

01. Cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu, sự quan tâm của người dùng (nếu có).

02. Hỗ trợ người dùng khi có ý kiến thắc mắc một cách nhanh nhất.

03. Ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, đánh cắp tài khoản và hoạt động giả mạo người đăng ký sử dụng.

04. Liên lạc và làm việc trực tiếp với người sử dụng trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến dịch vụ của Quốc Duy.

05. Trừ trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Website Quốc Duy thu thập thông tin Thành Viên cung cấp để:

01. Với tư cách là người truy cập, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để sử dụng trang web. Trang web này chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người sử dụng.

02. Bạn có thể đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin tại trang web của mình theo hai cách: (a) trực tiếp (ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, công ty, lĩnh vực quan tâm, để đăng ký nhận bản tin); và (b) gián tiếp (ví dụ: thông qua công nghệ trên trang web của chúng tôi).

03. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tương ứng phù hợp mong muốn của bạn.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Website Quốc Duy sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

01. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu. Trong một số trường hợp, để cung cấp và giải đáp đúng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cùng lý do sử dụng đi kèm.

02. Chúng tôi không theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn, nhưng thu thập các thông tin liên hệ này để tạo định tuyến lưu lượng truy cập web, chẩn đoán sự cố với máy chủ quản trị trang web của chúng tôi.

03. Để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ.

04. Để liên hệ với bạn với mục đích phát triển mối quan hệ kinh doanh.

05. Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành.

06. Để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ, dựa trên đó, có thể thiết kế lại, nâng cấp trang web cho mục đích cung cấp trải nghiệm và sử dụng tốt hơn cho bạn.

07. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thông báo qua email hoặc các kênh lên lạc khác được cung cấp để phản hồi lại việc bạn cung cấp thông tin cá nhân qua trang web này.

08. Để phản hồi ý tưởng của bạn và/hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn.

09. Để liên hệ với bạn cho mục đích tiếp thị, chẳng hạn như khảo sát khách hàng.

10. Để thông báo cho bạn các thông tin về giải pháp tư vấn của Công ty của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *